Środki chemiczne

Pozwalają uniknąć spieniania się szlamu w procesie koagulacji, dzięki czemu do worka w urządzeniu oczyszczającym wodę trafia warstwa szlamu a nie piana.