Środki pomocnicze

Środki pomocnicze

DILUENTE R

Rozpuszczalnik do rozcieńczania klejów poliuretanowych

DILUENTE N

Rozpuszczalnik do rozcieńczania klejów polichloroprenowych

DESMODUR RC

Środek sieciujący do kleju dwuskładnikowego PU lub polichloroprenowego