Materiały zakładkowe

Materiały na bazie włókniny, termoplastyczne

Materiały na bazie tkaniny, termoplastyczne

Materiały na bazie włókniny, chemoaktywne