Polityka prywatności

Polityka prywatności niżej zawarta opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies  w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.mbmarket.com.pl/ zwaną dalej Stroną.

Administratorem strony jest M.B. Market Ltd. sp. z o.o. z siedzibą w Solcu, Solec 142 , 05-532 Baniocha, informacje na temat przetwarzania danych można uzyskać pod adresem: https://www.mbmarket.com.pl

Administrator Strony gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Na Stronie przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody wyrażanej przez osobę wypełniającą formularz kontaktowy oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podanie danych osobowych w celach kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku w następujących sytuacjach:

  1. W momencie dobrowolnego wprowadzenia w formularzach kontaktowych informacji.
  2. W trakcie korzystania z Serwisu poprzez gromadzenie plików cookies (tę kwestię reguluje Polityka plików cookies).
  3. Poprzez narzędzia analityczne wykorzystywane przez Serwis, takie jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat zachowania Użytkownika (zakładki, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi zakładkami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google.

 

Uprawnienia osoby przekazującej dane osobowe

Ze względu na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na Stronie, osobom, których dane są przetwarzane przysługują takie uprawnienia jak:

  1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  3. Prawo do przenoszenia danych,
  4. Prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych.

Powyższe uprawnienia powinny być realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, w związku z  czym w celu ich realizacji prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem rodo@mbmarket.com.pl

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w przypadku udzielenia zgody- do czasu jej cofnięcia lub ograniczenia, a w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania.

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności tj.:
- podmiotom obsługującym nasze systemy IT lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
- podmiotom prowadzącym naszą księgowość;
- kancelariom prawnym oraz firmom windykacyjnym działającym na nasze zlecenie;

Poza tym firmom kurierskim i Poczcie Polskiej. A także, gdy zostaniemy do tego zobowiązani, organom publicznym i instytucjom uprawnionym do żądania dostępu.