Środek do mycia form i narzędzi

CLEANER 131
Mieszanina rozpuszczalników.

Opis

Produkt zalecany do szybkiego czyszczenia.

Usuwa na zimno z form i narzędzi (mikser, komora mieszania) przereagowany poliuretan.

Bezpieczny dla przedmiotów metalowych. W przypadku form wykonanych z żywicy czas kontaktu nie powinien przekraczać 10 minut.

Właściwości fizyczne i chemiczne (wartości typowe)

Wygląd

przezroczysta ciecz

Gęstość w temperaturze 20°C

0,9 - 1 kg / dm3

Temperatura wrzenia

200 °C

 

Magazynowanie

Trwałość: 24 miesiące

Opakowania:

kanistry 25kg