Pasty barwiące

PIGMENTOWE PASTY BARWIĄCE 
oferujemy pasty w kolorach podstawowych oraz mieszanki past w kolorach wg katalogu RAL

DO POLIURETANÓW SPIENIONYCH

 • Pasty na nośniku ftalanowym, seria ICOPOR
  Skoncentrowana zawiesina pigmentów w plastyfikatorze (zawierającym ftalan diizobutylu) do stosowania w ilości 0,5-5% wagowych w stosunku do poliolu.
  Pasta może być mieszana z poliolem przed zatankowaniem do zbiornika maszyny lub podawana osobną linią do głowicy mieszającej (w tym drugim przypadku niektóre z past mogą wymagać rozcieńczenia dodatkiem DILUENTE X ICOPOR).
  Opakowanie handlowe: 25kg
  Trwałość: 24 miesiące
   
 • Pasty na nośniku bezftalanowym, seria ICOPOR ECO
  Skoncentrowana zawiesina pigmentów w plastyfikatorze bezftalanowym do stosowania w ilości 0,5-5% wagowych w stosunku do poliolu.
  Pasta może być mieszana z poliolem przed zatankowaniem do zbiornika maszyny lub podawana osobną linią do głowicy mieszającej (w tym drugim przypadku niektóre z past mogą wymagać rozcieńczenia dodatkiem DILUENTE X ECO 6.
  Opakowanie handlowe: 25kg
  Trwałość: 24 miesiące


DO POLIURETANÓW LITYCH (ELASTOMERÓW)

 • Pasty na nośniku bezftalanowym, seria ICOPOR ECO B
  Zawiesina pigmentów w plastyfikatorze bezftalanowym do stosowania w ilości do 1% wagowych w stosunku do sumy mas składników systemu poliuretanowego.
  Pasta może być mieszana z poliolem przed zatankowaniem do zbiornika maszyny lub podawana osobną linią do głowicy mieszającej.
  Opakowanie handlowe: 23kg
  Trwałość: 24 miesiące
   

  ROZCIEŃCZALNIK DO PIGMENTOWYCH PAST BARWIĄCYCH 
   
  DILUENTE X ICOPOR ftalanowy (DIBP)
  DILUENTE X ECO 6 bezftalanowy


  STABILIZATOR UV DO PIGMENTOWYCH PAST BARWIĄCYCH
  STAB-UV 8

  Mieszanina antyutleniaczy i stabilizatorów UV przeznaczona do stosowania z pastami serii ICOPOR/ICOPOR ECO. Dozowanie: 10-15% w stosunku do pasty pigmentowej (przy dodatku pasty ~3% wagowych w stosunku do poliolu.
  Opakowanie handlowe: 3kg, 25kg
  Trwałość: 12 miesięcy